onsdag 30. mai 2018

Digitale tester - del 3: Repetisjonstest


Det siste eksemplet på formativ bruk av digitale tester er aktuelt i disse dager. Elevene er ferdige med (eller har ikke hatt) skriftlig eksamen, og nå står mulig muntlig eksamen for tur. Det er tid for repetisjon.

På vg2 har jeg tre klasser i norsk, og elevgruppene har noe forskjellig sammensetning. Vi har gått gjennom det samme fagstoffet, men jeg antar at de har fått det med seg i noe ulik grad. Innad i klassene er det garantert noen som har kontroll på det meste, mens andre kanskje har noen kunnskapshull. Det kan være mange årsaker til det, f. eks. sykdom. Siden det ikke er ubegrenset med timer igjen som kan brukes til repetisjon, er det aktuelt å sjekke ut hvor behovet er, og hvor stort det er. Det vil være en fordel om hver enkelt elev får jobbe med det denne har behov for å repetere - tilpasset opplæring.

Kilde: pixabay.com CC
Det å skulle tilpasse opplæringen til 56 forskjellige elever kan være utfordrende, og derfor blir løsningen i første omgang en digital test, med spørsmål fra de aktuelle temaene. Denne testen blir for så vidt en post-test, der de sjekker hva de har lært, og hva som sitter igjen av det de har lært, dette skoleåret. Jeg lager spørsmål med flervalgssvar i Fronter. De får poeng for riktig svar, og testen rettes automatisk slik at de kan se hvor mye riktig de har, men også hvor de har svart feil.

Deretter skal de bruke resultatet på testen for å fordype seg i de emnene der de scorer lavest, eller der de føler seg mest usikker. Til dette har jeg laget repetisjonsoppgaver og lagt ut lenker til sider som omtaler stoffet, ut over det som står i læreboka vi bruker. NDLA er veldig aktuelt i denne sammenheng, siden man finner både fagstoff og oppgaver man kan fordype seg i der. Videre har jeg lagt inn mulighet for å ta testen flere ganger, med tidsbegrensning. De må vente ett døgn før de kan ta den på nytt. Meningen er at de skal repetere det de ikke kan så godt, før de tar testen på nytt.

Alle elevene får altså samme test, men de må bruke resultatet individuelt for å finne ut hva de personlig skal repetere og jobbe mer med. Jeg har tilgang på testresultatene, og ser både hvem som har tatt testen, og hvordan de har svart/resultatet. Det gjør at jeg kan følge opp hver enkelt elev, og klassen som helhet, der jeg ser at behovet er størst.

Kilde: pixabay.com CC
Mulige fallgruver er at spørsmålene/svaralternativene blir for enkle, eller at de rett og slett klarer å "gjette" riktig, slik at de får en høyere score enn det deres kunnskap tilsvarer. Samtidig kan selvfølgelig det motsatte skje. En annen ting er at nå mot slutten av skoleåret er motivasjonen noe dalende, og det er ikke alle som ser behovet for å repetere ting de har gått gjennom før. Har de kontroll, kan det føles bortkastet. Dette gjør at jeg er litt usikker på hvor mye tid jeg skal bruke på dette. Om man drar det ut, kan det være lite inspirerende å bare jobbe med repetisjon. Elevene er informert om at de ikke får karakter på denne testen, og at den ikke påvirker standpunktkarakteren. Dette ser ut til å påvirke motivasjonen noe. Det er dessverre ikke alle som ser motivasjonen i å teste seg selv, for å sjekke egen læring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok en tur innom bloggen min, og en kommentar fra deg betyr mye. Blogging er ikke det samme uten kommentarer... :-)