søndag 24. august 2014

Bøker lest i 2014; #45

Bok #45 dette året,
ble ei bok jeg hadde ønsket å lese fra den kom ut:
DET VI KAN STÅ FOR
av Geir Lippestad.

Ønsket om å lese nettopp denne boka, henger sammen med det inntrykket denne mannen gjorde på meg i forbindelse med 22. juli-rettssaken, og ikke minst forut for den. Hvordan kunne han ta på seg den oppgaven han tok på seg? Det var nok mange som spekulerte på det...

FORLAGET SIER: Ikke mange hadde hørt om Geir Lippestad før han 23. juli 2011 påtok seg å være forsvarer for norgeshistoriens verste massemorder. Innledningsvis ble den ukjente advokaten møtt med mistenksomhet - ja, hat og raseri. Hva slags menneske var det som tilsynelatende uten betenkeligheter kunne si ja til et slikt oppdrag? Selv advokatkolleger rynket brynene. Hvilken kompetanse hadde han nå egentlig?

I denne boken reflekterer Geir Lippestad over verdiene som har styrt forsvarergjerningen og hans øvrige livsvalg. I bunnen ligger en urokkelig tro på menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet. Disse prinsippene er ufravikelige; rettsstaten må omfatte alle, uten unntak - selv de som vil den til livs.

Lippestad forteller åpent om hvordan hans menneskesyn ble formet gjennom skjellsettende opplevelser i ungdommen, og senere gjennom omsorgen for åtte barn, hvorav to er funksjonshemmet - det ene i perioder livstruende. 


Geir Lippestad er et spesielt menneske, et av de sjeldne, som står fram og gir verdier og menneskeverd ny mening. I denne boka får han også leseren til å vurdere noen holdninger og tanker...

Vel verdt å lese!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok en tur innom bloggen min, og en kommentar fra deg betyr mye. Blogging er ikke det samme uten kommentarer... :-)